UN Tourism, agencija Organizacije združenih narodov za turizem, je odprla letošnji mednarodni poziv za izbor najboljših turističnih vasi, Best Tourism Villages. Gre za četrto izdajo izbora z vizijo nadaljnjega napredka turizma kot pozitivne sile za preoblikovanje in razvoj podeželja ter blaginjo skupnosti. Pobuda si prizadeva okrepiti vlogo turizma pri vrednotenju in varovanju podeželskih vasi skupaj z njihovimi pokrajinami, sistemi znanja, biološko in kulturno raznolikostjo, lokalnimi vrednotami in dejavnostmi (kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja in ribištvo), vključno z gastronomijo.

Prijavljene vasi bodo presojali na področju kulturnih in naravnih virov, ekonomske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma ter urejenosti zdravstva in infrastrukture. Razglasitev vasi, ki bodo prejele naziv Best Tourism Villages by UN Tourism in bodo priznane kot najboljše turistične vasi leta 2024, bo objavljena v tretjem četrtletju leta.

Prijave morajo biti posredovane s strani nacionalnih turističnih organizacij, zato bo STO v sredini februarja objavila poziv k prijavi, na podlagi katerega bodo izbrali osem slovenskih krajev. V preteklih letih so bile na seznam Best Tourism Villages uvrščene že tri slovenske destinacije: leta 2021 Solčava in Radovljica, leta 2022 pa Bohinj.

Več o projektu preberite na povezavi.

Vir: Slovenska turistična organizacija