Količina nastalih odpadkov brez mineralnih se je v letu 2022 po porastu v letu prej zmanjšala; v tem je nastalo manj komunalnih odpadkov, njihova razmeroma visoka stopnja recikliranja pa se je še nekoliko izboljšala. Skupno je nastalo okoli 12 mio ton odpadkov, kar je za okoli četrtino več kot v letu prej in največ doslej. Pri tem se je povečal le obseg mineralnih odpadkov, ki so nastali ob večji aktivnosti v gradbeništvu. Odpadki brez mineralnih pa so se zmanjšali za 5 %. V preračunu na enoto BDP je nastalo najmanj odpadkov brez mineralnih doslej (53 kg /1000 eur, kar je za 21 % manj kot pred desetletjem). Po količini nastalih odpadkov brez mineralnih na prebivalca je Slovenija uvrščena med tretjino držav EU z najmanj odpadki. Podobno kaže tudi mednarodna primerjava v nastalih komunalnih odpadkih, vključno z zavrženo hrano. Količina zavržene hrane na prebivalca, ki v Sloveniji znaša okoli polovico količine v povprečju EU, se je v letu 2022 še nekoliko zmanjšala, čeprav se je za petino povečala  v gostinstvu in strežbi, ki k skupni količini prispeva okoli tretjino. Boljši odnos do hrane in za pridelavo potrebnih naravnih virov bi pripomogel k večji prehranski varnosti in bolj trajnostnem razvoju. Ob dolgoročnem povečevanju količin nastalih odpadkov pa se ravnanje z njimi izboljšuje, tako da se delež odlaganja, ki je najmanj želeno ravnanje, zmanjšuje.

Vir: UMAR, Poročilo o razvoju 2024