Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Kakšni so roki za prijavo projektov?

  • Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: oktober 2022
  • Podprogram LIFE za prehod na čisto energijo: november 2022
  • Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP): koncepti do septembra 2022, polne prijave do 30. marca 2023
  • Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: september 2022
  • Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: september 2022

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Če želite posvet ali odgovor na vprašanje, se obrnite na kontaktno točko: life.mop@gov.si

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor