Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ za leto 2023. Z letnim proračunom v višini 4,2 milijarde evrov bo Erasmus+ namenil še več sredstev za vključevanje, aktivno državljanstvo, demokratično udejstvovanje ter zeleni in digitalni prehod v EU in po svetu.

Program se bo odzval na izzive, ki jih pričakujemo v letu 2023, z nudenjem pomembne podpore učečim se in izobraževalnemu osebju na begu pred vojno v Ukrajini, prizadevanji za bolj vključujoč program in nadgradnjo zapuščine evropskega leta mladih.

Od leta 2023 bo vključeval nov ukrep za podporo udeležbi športnih trenerjev v projektih mobilnosti, s čimer se bodo priložnosti za vseevropsko sodelovanje in učenje razširile neposredno na lokalne organizacije na področju množičnega športa in njihovo osebje.

Glavna značilnost programa Erasmus+ je mobilnost, zato bo naslednje leto še naprej podpiral čezmejno mobilnost učencev, dijakov srednjega splošnega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, študentov, učečih se odraslih, mladih v programih neformalnega učenja, izobraževalcev in osebja, da pridobijo evropsko izkušnjo z izobraževanjem in usposabljanjem.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_7075

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)