Na tradicionalnem, letos že 16. srečanju partnerjev Skupine GEN-I je družba gostom predstavila pomembne nove napredne zelene energetske rešitve, ki lahko podjetjem zagotovijo obvladovanje stroškov električne energije kljub povečani nihajnosti in nepredvidljivosti v prihodnje.

Povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije v podjetjih s pomočjo sončne energije je predstavil član uprave družbe GEN-I Sandi Kavalič. Namen inovativne storitve, poimenovane Sončne energetske skupnosti GEN-I, je vzpostaviti samooskrbne skupnosti, v katere se bodo vključevali proizvajalci električne energije in poslovni odjemalci. Sončne energetske skupnosti bodo podjetjem odgovorile na ključno vprašanje, kako postaviti lastno proizvodnjo elektrike tako, da si bodo zmanjšali stroške in postali bolj neodvisni od gibanja cen energije, s tem pa povečali svojo konkurenčno prednost.

Generalni direktor Skupine GEN dr. Dejan Paravan pa je predstavnikom slovenskih podjetij napovedal pomembno novost kot odziv na izkušnjo iz nedavne energetske krize – dolgoročni zakup jedrske energije iz Krškega z zamejeno ceno. Dolgoročni produkti postajajo v svetu energetike vse pomembnejši. Gre za pogodbe med proizvajalci električne energije in končnimi odjemalci po dogovorjeni ceni za daljše obdobje.

Za blaženje vedno večje nihajnosti urnih cen znotraj dneva je GEN-I v svoj portfelj rešitev umestil tudi baterijske hranilnike električne energije, namenjene poslovnim odjemalcem. Z aktivnim upravljanjem lahko shranjeno energijo pametno porabimo v času cenovnih konic.

Vir: GEN-I d.o.o.