Novo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vodi minister mag. Bojan Kumer, državna sekretarja sta mag. Tina Seršen in Uroš Vajgl. Ministrstvo bo pokrivalo področja podnebja, okolja, energetike, trajnostne mobilnosti, javnega potniškega prometa in pogonskih goriv, torej tudi prometne politike, učinkovite rabe energije, s področja okolja pa tudi ravnanje z odpadki. V okviru ministrstva bodo delale javne službe varstva okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, podnebnih sprememb in druge.

(Vir: MOPE)