Skupna rast sredstev za varstvo okolja (izdatkov in investicij, ki je bila po letu 2016 večinoma posledica rasti izdatkov za ravnanje z odpadki, je bila v letu 2022 ponovno nekoliko izrazitejša zaradi rasti sredstev za upravljanje odpadnih voda ter varstva zraka in klime. Tekoči izdatki za varstvo okolja, ki so naraščali predvsem po letu 2016, so se v letu 2022 povečali za 6 %, na 831 mio eur, njihov delež v BDP pa je nekoliko upadel, z 1,51 % leta 2021 na 1,46 % BDP leta 2022. Okoli polovica, a manj kot v letu prej, jih je bila namenjena ravnanju z odpadki. Precej pa so se zvišali izdatki za varstvo zraka in klime ter za upravljanje odpadnih voda. Največ, okoli tretjina tekočih izdatkov, je nastala v osrednjeslovenski regiji, v preračunu na enoto regionalnega BDP pa so bili najvišji v savinjski regiji (3,6 %). Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2022 namenjenih 409 mio eur, kar je več kot leto prej tudi v preračunu na enoto BDP (za 0,05 o. t.). Podobno kot v tekočih izdatkih so se povečale investicije za varstvo zraka in klime ter upravljanje odpadnih voda, tako da sta ti dve skupini pomenili dve tretjini vseh investicij v varovanje okolja. Investicije v ravnanje z odpadki so se v zadnjih letih znižale. Skupne investicije za varstvo okolja so bile v preračunu na regionalni BDP najvišje v zasavski regiji (3,4 % BDP), glede na nacionalno povprečje (0,8 % BDP) pa sta v tem letu izstopali tudi koroška in osrednjeslovenska regija (okoli 1,2 % BDP).

Vir: UMAR, Poročilo o razvoju 2024