Združenje papirne in papirno predelovalne industrije bo lani odpovedano Mednarodno srečanje slovenskega papirništva združilo z letošnjim. Izvedli ga bodo v Hotelu Jama v Postojni 14. in 15. septembra s pomenljivim sloganom Papir ZDAJ. Srečanje organizirata Združenje papirno predelovalne industrije pri GZS in Društvo inženirjev in tehnikov papirništva v Sloveniji.

Papirna industrija se spreminja, prilagaja in razvija skladno z aktualnimi in na dolgi rok edino okoljsko sprejemljivimi  usmeritvami. Papirna dejavnost je tradicionalna, a je v tempu časa ves čas posodabljala svoje procese in resurse, v skladu s smernicami razvoja dejavnosti in celotne družbe. Dosegla je neslutene rezultate na področju rabe in čiščenja voda, surovin in drugih polnil, obdelave papirjev in kartonov ter rabe energije. Danes stremi k čim večji energetski in snovni ter posredno okoljski učinkovitosti svojega delovanja.

Vir: GZS, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije