Zavod RS za varstvo narave in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) v sodelovanju z župnijo Sava v petek, 23. 9. 2022, pri župnišču v Selcah in pred cerkvijo z začetkom ob 16.30 uri organizira spoznavanje in opazovanje netopirjev. Dogodek je brezplačen. Mednarodna noč netopirjev je dogodek pod pokroviteljstvom organizacije EUROBATS, ki ga ob koncu avgusta in v septembru organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Namen netopirsko obarvanih dogodkov je širšo javnost seznaniti in izobraževati o netopirjih, njihovih navadah in življenjskem prostoru, vlogi v ekosistemu ter ne nazadnje skupaj pokazati nesmisle v starih vražah in predsodkih o netopirjih. Zaradi slednjih so te koristne nočne živali s strani človeka še vedno prevečkrat prezirane in preganjane. Eden izmed vzrokov za preganjanje netopirjev v cerkvah je tudi prisotnost netopirskega gvana, ki pa se ga da odstraniti in uporabiti kot dobro gnojilo.

Na dogodku bodo likovne ustvarjalne delavnice za otroke, kjer si bodo otroci izdelali svojega netopirja iz papirja, »netopirske« magnetke, zgibali origami netopirje in barvali netopirje. Na pravljični urici bodo prisluhnili dogodivščini netopirja Mračka in preko aktivnosti za otroke spoznavali skrivnostne ponočnjake. Vendar pa aktivnosti ne bodo namenjene le najmlajšim. Sledilo bo predavanje o netopirjih in še dogajanje na prostem, kjer bodo s pomočjo ultrazvočnega detektorja poslušali oglašanje netopirjev.

V cerkvi je bilo v letu 2020 preštetih okoli 220 navadnih netopirjev ter posamezni mali podkovnjaki na podstrešju cerkvene ladje. Širše območje okoli cerkve, ki obsega okoliški gozd, nudi netopirjem pester prehranjevalni habitat. Območje je varovano v okviru Natura 2000.
V Sloveniji je bilo do sedaj najdenih 32 vrst netopirjev. Le-ti so ena bolj ogroženih živalskih skupin tako v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Pogosto jih ogroža prav človeška nevednost. Najpogostejši vzrok za uničenje kotišč netopirjev v cerkvah je zapiranje oz. zamreženje preletnih odprtin.

Izvedba ohranitvenih ukrepov, s katerimi se omogoča ohranjanje zatočišč netopirjev v stavbi in hkrati zmanjša morebitne negativne vplive prisotnosti netopirjev, lahko vpliva na izboljšanje odnosa ljudi do netopirjev.

Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave