Evropska komisija je 4. aprila objavila ambiciozno izjavo »Mali modularni reaktorji (SMR) EU 2030: Raziskave in inovacije, izobraževanje in usposabljanje«. Izjavo so podpisali evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel in zainteresirane strani EU za jedrsko energijo: NuclearEurope, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP), European Nuclear Society (ENS) in European Nuclear Education Network (ENEN).

Kaj so mali modularni reaktorji (small modular reactors – SMR)? To so manjši reaktorji od običajnih jedrskih reaktorjev, in sicer tako glede izhodne moči kot fizične velikosti. Pravzaprav so SMR-ji reaktorji z izhodno močjo manjšo od 300 megavatov električne energije (MWe), nekateri le z 1-10 MWe. Ponujajo potencialne prednosti v smislu poenostavitve zasnove in inherentnih varnostnih funkcij. SMR-ji so zasnovani za modularno proizvodnjo, tovarniško proizvodnjo, prenosljivost in razširljivo uporabo. Reaktorji SMR uporabljajo reakcije jedrske cepitve za ustvarjanje toplote, ki se lahko bodisi neposredno uporabi bodisi uporabi za proizvodnjo električne energije.

Za tiste države članice, ki se odločijo vključiti jedrsko energijo v svojo mešanico energetskih virov, bodo mali modularni reaktorji služili kot dopolnilna sredstva. SMR-ji so ena od obetavnih možnosti za zamenjavo starih elektrarn na premog in za dopolnitev prodora obnovljivih virov energije. Mali modularni reaktorji bi morali ponuditi prožnost uporabe za daljinsko ogrevanje, razsoljevanje, procesno toploto za energetsko intenzivne industrije in proizvodnjo vodika.

Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric je v aprilu organiziralo delavnico o majhnih modularnih reaktorjih, na kateri je organizacija TerraPraxis pokazala, da sta standardizacija in modularnost ključni za uvedbo SMR, ki ponujajo vrsto priložnosti za dopolnitev obnovljivih virov energije v energetskih mešanicah. Eurelectric bo do konca leta objavil politični dokument o SMR-jih, da bi ponazoril prednosti SMR-jev v EU kot del tehnološko nevtralnega pristopa za proizvodnjo električne energije brez uporabe fosilnih goriv.

Vir: Energetska zbornica Slovenije