Predstavitev projekta sežigalnice v Ljubljani je uvod v javno razpravo o tej tematiki, sporočajo iz Mestne občine Ljubljana. Predstavitev bo v sredo, 6. julija 2022, ob 11.30 uri v Cukrarni. Gosta dogodka, na katerem bo sodeloval tudi župan Zoran Janković, bosta župan in deželni glavar mesta Dunaj dr. Michael Ludwig ter drugi direktor podjetja Wien Energie dipl. ing. Karl Gruber. V Ljubljani deluje največji regijski center za ravnanje z odpadki RCERO, v katerem letno po predelavi ostaja več kot 100.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih ne sme odlagati na deponije in jih ni mogoče ponovno snovno uporabiti. Večina tovrstnih komunalnih odpadkov se trenutno odvaža v tujino, kjer iz njih proizvajajo različne oblike energije. Ker imajo v Mestni občini Ljubljana poleg domačega goriva iz odpadkov tudi največje omrežje daljinskega ogrevanja, pospešeno pristopajo k projektu izgradnje objekta za energijsko izrabo nereciklabilnih gorljivih komunalnih odpadkov v Ljubljani.

Vir: Mestna občina Ljubljana