Okoljsko poročilo o evropskem letalstvu 2022 vsebuje pregled okoljske uspešnosti in napredka letalskega sektorja od zadnjega poročila leta 2019 ter priporočila za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne spremembehrup in kakovost zraka.

Čeprav je letalski sektor EU sprejel ukrepe za zmanjšanje vpliva na okolje in podnebjenapovedana rast povpraševanja zahteva odločnejše ukrepanje, da bo tudi letalstvo lahko prispevalo k podnebni nevtralnosti EU do leta 2050. Medtem ko se je število letov na letališčih držav EU in Efte zaradi pandemije zmanjšalo z 9,3 milijona leta 2019 na 4,12 milijona oziroma 5,07 milijona leta 2021, dolgoročnejši trendi kažejo, da bo v regiji do leta 2050 opravljenih približno 12,2 milijona letov na leto. Ob takšnem razvoju dogodkov bi se lahko emisije CO2 letal povečale na 188 milijonov ton, če ne bodo uveljavljeni dodatni ukrepi za varstvo okolja.

Komisija zato priporoča, naj uporabniki zračnega prostora na enotnem evropskem nebu spodbujajo lete z manjšim vplivom na okolje ter se osredotočajo na sektorske ukrepe, kot so uporaba trajnostnih letalskih goriv. Ukrepi za blažitev posledic so možni tudi na področju tehnologije in zasnove, operacij upravljanja zračnega prostora ter letališč in tržnih ukrepov.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5704

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)