Slovenski projekt Lesni feniks, ki naslavlja ponovno uporabo odsluženega lesa, je bil izmed 111 prijavljenimi projekti iz 24 držav članic EU izbran v krog 24 finalistov evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2022 (Rural Inspiration Awards – RIA).

Natečaj, ki ga organizira Evropska mreža za razvoj podeželja ob sodelovanju nacionalnih mrež za podeželje, je razdeljen na pet kategorij. Zmagovalci iz vsake kategorije letošnjega natečaja bodo razglašeni 6. oktobra 2022 na slovesnosti v Bruslju. Zmagovalce iz štirih kategorij (zelena prihodnost, digitalna prihodnost, odporna prihodnost in socialno vključujoča prihodnost) bo izbrala komisija, zmagovalca v kategoriji za najbolj priljubljeno prakso pa bomo izbirali vsi mi kot evropska javnost. Iz vsake naprave lahko glasujete samo enkrat. Glasovanje se izteče 4. oktobra 2022 ob 12. uri.

V okviru projekta LAS loškega pogorja Lesni feniks, sofinanciran v okviru ukrepa LEADER, Program razvoja podeželja 2014–2020, so partnerji projekta naslovili potencial lesnih ostankov in odsluženega lesa. Razvili so rešitev ponovne uporabe, pri čemer so naslovili tudi potrebo lokalnega okolja pa potrebni urbani opremi, s katero so opremili sprehajalne poti, razgledne točke in priljubljeno naravno kopališče Pustotnik ob reki Poljanska Sora. Vključeni so bili dijaki Srednje šole za lesarstvo – Šolski center Škofja Loka, ki so pripravili raziskavo o možnostih oblikovanja in izdelave izdelkov iz odsluženega lesa ter izvedli natečaj izdelkov. Podjetje M Sora, ki izdeluje lesena okna, je izvedlo analizo količin in lastnosti odsluženega lesa starih oken ter izdelali urbano opremo iz odsluženega lesa. V celotni proces je bila vključena tudi občina Žiri, kot bodoča lastnica izdelane urbane opreme. Za ozaveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe surovin so potekale predavanja, delavnice in filmske projekcije, za kar je skrbela Razvojna agencija Sora. Vodilni partner Zadruga Lokatur pa je poskrbel za vodenje in koordinacijo ter vzpostavitev spletne strani projekta www.lesnifeniks.si.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano