Inštitut za celulozo in papir organizira strokovni dogodek Krožna papirna embalaža – od ideje do izvedbe, ki bo v prostorih GZS v torek, 13. junija. Govorili bodo o konceptu krožne embalaže (od surovin do končnega izdelka), o izvedbi od laboratorija do prototipa in o ovrednotenju z vidika varnosti uporabe, reciklabilnosti, biorazgradljivosti.

Vir: ICP