Evropska komisija je predstavila 100 mest v EU, ki bodo sodelovala v misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, imenovani tudi misija Mesta. Med 377 prijavljenimi mesti so se na končni seznam uvrstila mesta iz vseh 27 držav članic in 12 mest iz držav, ki so pridružene ali bi se lahko pridružile programu EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Slovenska mesta, ki bodo sodelovala, so Kranj, Ljubljana in Velenje.

Misija Mesta bo prejela 360 milijonov evrov za obdobje 2022–2023, da bi utrla pot raziskavam in inovacijam, ki bodo prispevale k podnebni nevtralnosti do leta 2030. Ukrepi bodo obravnavali čisto mobilnost, energijsko učinkovitost in zeleno urbanistično načrtovanje, omogočili pa bodo tudi skupne pobude in okrepitev sodelovanja v sinergijah z drugimi programi EU.

Izbrana mesta bodo morala pripraviti tako splošni načrt za podnebno nevtralnost v vseh sektorjih, od energetike in stavb do ravnanja z odpadki in prometa, kot povezane naložbene načrte. V postopek bodo vključeni državljani, raziskovalne organizacije in zasebni sektor. Kot eksperimentalna in inovacijska središča bodo v pomoč vsem drugim mestom za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Na mestnih območjih živi 75 % državljank in državljanov EU, na svetovni ravni pa mesta porabijo več kot 65 % vse energije in so odgovorna za več kot 70 % emisij CO2.

Vir: Poznavalec