Na Komunaliadi 2024 v Krškem se je v več tekmovanjih s prvim mestom izkazala družba Kostak, ki letos slavi 70-letnico. Na tekmi s področja vodovodov, kanalizacije in odvoza odpadkov so bili prvi, drugo mesto pa so dosegli Javno podjetje Komunala Sevnica (pri vodovodu in kanalizaciji), pri odvozu odpadkov pa Infrastruktura Bled. Komunalne delavke in delavci so tekmovali še v aranžiranju cvetja, najpestrejši in najštevilčnejši je bil športi program. To je bilo že 38. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Organizator dogodka je bila družba Kostak, ki jo kot predsednik uprave vodi Miljenko Muha. Na okrogli mizi so govorili o Komunali včeraj, danes, jutri.

Za 60 let uspešnega delovanja sta priznanje prejela mag. Janez Primožič iz Javnega komunalnega podjetja Žalec in mag. Brigita Šen Kreže iz Javnega podjetja Komunala Idrija. Nagrado za posebne dosežke in 70 let delovanja je v imenu družbe Kostak prevzel predsednik uprave Miljenko Muha. Priznanja ZKGS za življenjsko delo na področju komunalne dejavnosti so prejeli Sandi Grčar (Javno podjetje Komunala Zagorje), dr. Marjetka Stražar (JP CČN Domžale-Kamnik), mag. Robert Martinčič (Žale, d. o. o.), Jože Leskovar in Miljenko Muha (Kostak, d. d.).

Vir: ESG