Direktiva o poročanju podjetij glede trajnostnosti (CSRD) vključuje poročanje po enotnih evropskih standardih ESRS. Velike družbe javnega interesa, ki so bile že doslej zavezane za nefinančno poročanje, bodo po novih standardih poročale leta 2025 za poslovno leto 2024. Druga velika podjetja bodo morala poročati leta 2026 za poslovno leto 2025. Leto kasneje (2027) morajo s poročanjem začeti tudi MSP, ki kotirajo na borzi, male in nezapletene kreditne institucije ter lastne zavarovalnice. Priprave na poročanje po standardih ESRS so se torej za mnoga podjetja že pričele.

Poročanje zajema celoten spekter okoljskih, družbenih in upravljavskih vprašanj (ESG), vključno s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo in človekovimi pravicami. Vlagateljem zagotavljajo informacije o trajnostnih učinkih podjetij, v katere vlagajo. Za prvi krog zavezancev za poročanje o trajnostnosti bodo njihova letna poročila leta 2024 za poslovno leto 2023 v celoti predmet enotnega revizijskega pogleda, torej tudi trajnostni segment poročila. S tem poročanje o nefinančnih podatkih dobiva novo raven resnosti. Med podjetji je veliko negotovosti, kaj bo pomenila takšna revizija. V februarski številki revije ESG smo objavili intervju z dr. Samom Javornikom, predsednikom strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in pooblaščenim cenilcem podjetij (CBV), ki je odgovarjal na aktualna vprašanja v zvezi z zunanjo revizijo.

V drugi polovici aprila bo v okviru Akademije Zelena Slovenija potekala dvodnevna šola poročanja o trajnostnosti, skladnega z evropskimi standardi poročanja (ESRS), za zavezance, kjer bomo na praktičen način prehodili korake priprave poročila, skladnega s standardi, njegove zahteve, razumevanje ter odgovarjali na aktualna vprašanja in izzive podjetij v zvezi s poročanjem. Dvodnevna šola bo potekala v sredo, 17. 4., in 24. 4. 2024, med 9. in 14. uro v Celju. Več informacij na tej povezavi.

Vir: Fit media