V podjetju Kemis ni več direktor Boštjan Šimenc, ki je prevzel vodstvo družbe po okoljski nesreči na Vrhniki. Novi direktor je Krunoslav Pavić. V Javnem podjetju CČN Domžale-Kamnik pa od 1. 6. 2023 ni več zaposlena prejšnja direktorica dr. Marjeta Stražar. Direktorica je postala dr. Marjeta Levstek, ki je tudi predsednica Slovenskega društva zla zaščito voda.

Vir: ESG