EU želi doseči zmanjšanje emisij CO2, zato želi na cestah več električnih vozil. Vendar zanje ni dovolj javne polnilne infrastrukture. Število električnih avtomobilov narašča hitreje kot namestitev polnilnic. Ob tem je evropski parlament podprl osnutek zakona, ki uvaja strožje omejitve glede emisij za tovornjake.
V Evropi je danes nameščenih 630.000 polnilnih postaj, do leta 2030 jih naj bi zaživelo še 3,5 milijona. Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev meni, da bi lahko letno namestili 410.000 javnih polnilnih postaj. Lani so jih postavili 150.000. Združenje ocenjuje, da bi na stari celini leta 2030 potrebovali 8,8 milijona polnilnih mest za dosego podnebnih ciljev. Kar 70 % evropskih polnilnih postaj je v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem. V Sloveniji je manj kot odstotek vseh javnih polnilnic v EU.

Vir: Forbes Slovenija