Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani so minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer in strokovni sodelavci predstavili izzive in usmeritve pri posodabljanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) za Slovenijo do leta 2030 in naprej.

Javna predstavitev osnutka poročila o trenutnem stanju izvajanja načrta, ki je bil sprejet februarja 2020, in prihodnjih usmeritvah je z vključevanjem širše strokovne javnosti odlična priložnost za vzpostavljanje dialoga o podnebno energetskih načrtih za Slovenijo. Ti vključujejo oblikovanje nacionalnih ciljev in usmeritev do leta 2030 in dalje, obenem pa med ostalim upoštevajo pomembnost strateške oskrbe z energijo in seveda dolgoročno zastavljeni cilj popolnega razogljičenja. Cilji bodo višji, dokument pa ambicioznejši.

(Vir: MzI)