Izpusti toplogrednih plinov, ki se dolgoročno zmanjšujejo, so bili v energetsko kriznem letu 2022 najmanjši v zadnjih dveh desetletjih, zaostanek v emisijski produktivnosti za EU se je s tem zmanjšal. Skupni izpusti toplogrednih plinov (TGP) so bili v letu 2022 za okoli 3 % manjši kot v letu prej, za 2 % manjši kot v letu 2020, ko so se ob padcu gospodarske aktivnosti v epidemiji covida-19 precej znižali, in okoli četrtino manjši od visoke ravni v letu 2005. V sektorjih, ki so vključeni v shemo trgovanja z izpusti (ETS), so se pod vplivom visokih stroškov za nakup dovoljenj ponovno zmanjšali (za 14 %), v sektorjih zunaj te sheme (ne-ETS) pa ponovno povečali (za 3,5 %). Skupno zmanjšanje je bilo predvsem posledica občutnega zmanjšanja v energetiki (-19 %) na najnižjo raven v opazovanih dveh desetletjih. Manjša je bila proizvodnja elektrike v termoelektrarni, zaradi težav pri zagotavljanju zadostnih količin premoga v takratnih negotovih razmerah in hkrati ugodnejših cen elektrike na sosednjih trgih. Ponovno pa so se precej povečali izpusti v dejavnosti prometa (za 11 %), ki so bili za 3 % višji kot pred krizo covida-19. Skoraj vsi izpusti iz tega sektorja so iz cestnega prometa, njihova rast pa je bila posledica večjega prometa z osebnimi vozili. Ker imajo izpusti iz prometa v skupnih izpustih najvišji delež, je treba ukrepom za zmanjševanje v tej dejavnosti posvetiti posebno pozornost. Posebej problematična je raba fosilnih goriv, kjer oprostitve plačil trošarin in drugi ukrepi za nižanje cen ne prispevajo k zelenemu prehodu. Za doseganje zahtevnejših ciljev do leta 2030 bo treba povečati rabo obnovljivih virov in energijo rabiti učinkoviteje, ob tem pa finančne spodbude za izvajanje podnebnih naložb sistemsko usmeriti v celovite in učinkovite rešitve.

Vir: UMAR, Poročilo o razvoju 2024