Info dan za razpise za nepovratna sredstva bo v okviru EU sklada za inovacije v petek, 27. 1. od 9.00 do 13.15, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana). Ministrstvo za okolje in prostor ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju vabita na informativni dan o nepovratnih sredstvih na področju nizkoogljičnih tehnologij.

Slovenija je močno zavezana doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva tudi bistveno zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih plinov. Na voljo je relativno veliko različnih EU programov in razpisov, ki spodbujajo razogljičenje EU industrije in s tem omogočajo lažji prehod v “zeleno” družbo. Tokrat bo podrobneje predstavljen EU Sklad za inovacije (Innovation Fund), ki se polni s prihodki iz prodaje pravic do emisije ter dvakrat letno razpiše nepovratna sredstva za inovativne nizkoogljične tehnološke projekte/rešitve. Vlada Republike Slovenije in njena ustrezna ministrstva bodo v sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz Bruslja spodbujali potencialne prijavitelje na EU razpise za razogljičenje slovenske industrije.

 (Vir: Štajerska gospodarska zbornica)