Umanotera je v sklopu projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami.

Sodelovalna igra je primarno namenjena starejšim učencem in dijakom. Udeleženci igre so razdeljeni v skupine, ki rešujejo izzive s ciljem, da bi našli končen recept za bolj trajnostno prehranjevanje. Vsak izmed izzivov igre, ki ga morajo učenci rešiti za možnost napredovanja, predstavlja eno izmed 7 načel podnebju prijaznejše hrane, ki so natančneje predstavljena v Umanoterini publikaciji Podnebni meni. Po uspešno opravljenih vseh izzivih nato odprejo kripteks, ki vsebuje infografiko vodil za podnebju in zdravju prijaznejše prehranjevanje.

Po koncu igre sledi tudi predavanje o prepletenosti podnebne krize in hrane, ki jo pridelujemo in uživamo, temelji pa na vsebinah, ki jih učenci spoznajo med igro. Predavanje je zasnovano na interaktiven način, učenci pa so povabljeni tako k evalvaciji igre kot k sodelovanju in postavljanju vprašanj.

Vir: Umanotera