Evropska komisija je sprejela predlog za ustanovitev medinstitucionalnega organa za etiko, ki bo zajemal člane in članice institucij EU. Ta korak je na začetku mandata napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen, sledi pa neformalnim posvetovanjem z drugimi institucijami.

Z ustanovitvijo organa za etiko bodo prvič vzpostavljeni skupni standardi za etično ravnanje članov in članic ter uradni mehanizem za usklajevanje in izmenjavo mnenj o etičnih zahtevah med institucijami. Zaradi teh sprememb bodo za politike in političarke EU veljali skupni, jasni, pregledni in razumljivi standardi.

Komisija bo v začetku julija z vsemi institucijami in posvetovalnimi organi začela medinstitucionalni dialog in pogajanja.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji