Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila drugi pomemben projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI) za podporo raziskavam in inovacijam, prvi industrijski uporabi in izgradnji ustrezne infrastrukture v vrednostni verigi vodika. Projekt, imenovan »IPCEI Hy2Use«, je skupaj pripravilo in priglasilo trinajst držav članic: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska.

Države članice bodo zagotovile do 5,2 milijarde EUR javnih sredstev, kar naj bi sprostilo dodatnih 7 milijard EUR zasebnih naložb. V okviru tega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa bo 29 podjetij z dejavnostmi v eni ali več državah članicah, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji, sodelovalo v 35 projektih.

Pomemben projekt skupnega evropskega interesa Hy2Use bo zajemal širok del vrednostne verige vodika s podpiranjem (1) izgradnje z vodikom povezane infrastrukture, zlasti velikih elektrolizatorjev in prometne infrastrukture, za proizvodnjo, shranjevanje in prevoz obnovljivega in nizkoogljičnega vodika; in (2) razvoja inovativnih in bolj trajnostnih tehnologij za vključevanje vodika v industrijske procese v več sektorjih, zlasti tistih, ki so bolj zahtevni za razogljičenje, kot so jeklo, cement in steklo. Pričakuje se, da bo pomemben projekt skupnega evropskega interesa povečal oskrbo z obnovljivim in nizkoogljičnim vodikom ter tako zmanjšal odvisnost od oskrbe z zemeljskim plinom.

Evropska komisija pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti izvedenih več projektov, z različnimi obsežnimi elektrolizatorji, ki naj bi začeli delovati med leti 2024–2026, in številnimi inovativnimi tehnologijami, uvedenimi med leti 2026–2027. Po načrtih bo celoten projekt zaključen leta 2036, pri čemer se časovni okviri razlikujejo glede na delovanje projekta in udeleženih podjetij.

Udeležena podjetja, ki bodo deležna javne podpore, bodo rezultate projekta delila z evropsko znanstveno skupnostjo in industrijo, širše od mej držav in podjetij, ki so del projekta. Posledično bodo po vsej Evropi nastali pozitivni učinki prelivanja.

Vir: GIZ-DZP