Evropska komisija je spremenila svoj predlog revizije uredbe o evropskih prometnih koridorjih TEN-T iz decembra 2021.  Ruska agresija proti Ukrajini je na novo opredelila geopolitično okolje. Vplivi vojne na svetovne trge, dobavne verige in prehransko varnost so pokazali, da so boljše povezave s sosednjimi partnerskimi državami EU bolj kritične kot kdaj koli prej. Predlog širi štiri evropske prometne koridorje na Ukrajino in Republiko Moldavijo. Osnove za to razširitev so že bile pripravljene, ko je Komisija v začetku meseca sprejela revidirane zemljevide za omrežje TEN-T v Ukrajini. Rusijo in Belorusijo briše z zemljevidov TEN-T; v sedanjih razmerah sodelovanje s tema državama ni niti ustrezno niti v interesu Unije. Predlog zahteva še, da se novo zgrajene proge v državah članicah EU, ki si delijo skupno kopensko mejo, zgradijo v skladu s standardno evropsko širino tirov. Članice poziva, naj načrtujejo prehod obstoječih železniških prog na evropsko standardno tirno širino, kadar je to ekonomsko upravičeno.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji