Eurostat je objavil poročilo o napredku EU pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo kaže, da je EU v zadnjih petih letih dosegla napredek pri doseganju večine ciljev v skladu s prednostnimi nalogami Komisije na ključnih področjih politike, kot so evropski zeleni dogovorosmi okoljski akcijski program in akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic. Podatki kažejo, da je EU močno napredovala pri doseganju številnih socialno-ekonomskih ciljev, medtem ko so bili nekateri trendi na področju okolja manj ugodni.

V poročilu je prvič analiziran kratkoročni učinek sedanjih kriz, vključno z rusko agresijo proti Ukrajini in posledicami pandemije, na cilje trajnostnega razvoja.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/WDN-20230524-1

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji