En-ROADS simulator je globalni podnebni simulator, s katerim lahko uporabnik raziskuje soodvisnost več dejavnikov, kot so e-mobilnost, dvig cen ogljika in izboljšanje kmetijstva, na več sto faktorjih, kot so cene energentov, temperatura, kvaliteta zraka in dvig morske gladine. Vse to prispeva k agregatnemu segrevanju ozračja.

Simulator je enostaven za uporabo, hkrati pa na vizualno razumljiv način daje uporabniku hitre informacije. Bolj poglobljenim uporabnikom so na voljo tudi razlage in tehnične specifikacije različnih dejavnikov in njihove korelacije.

Simulator lahko preizkusite tukaj.