Jesenske gospodarske napovedi, kažejo, da je gospodarstvo EU po močni prvi polovici leta zdaj vstopilo v veliko zahtevnejšo fazo. Do zdaj najvišje cene energije, visoke stopnje inflacije, pomanjkanje ponudbe, višje ravni dolga in naraščajoči stroški zadolževanja vplivajo na poslovno aktivnost in zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev.

Zaradi teh izzivov moramo usklajeno ukrepati, da bi zagotovili ustrezno in cenovno dostopno oskrbo z energijo, ohranili gospodarsko in finančno stabilnost ter zaščitili ranljiva gospodinjstva in podjetja, hkrati pa ohranili vzdržne javne finance. Hkrati je potrebno hitro ukrepanje, da se spodbudita potencialna rast in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter doseže zeleni in digitalni prehod. Usklajevanje ekonomskih politik v okviru evropskega semestra bo državam članicam pomagalo doseči te cilje z določitvijo prednostnih nalog ter jasnih in dobro usklajenih smernic glede politik za prihodnje leto.

V letošnjem letnem pregledu trajnostne rasti je predstavljen ambiciozen načrt za nadaljnjo krepitev usklajenih odzivov politike v EU za kratkoročno ublažitev negativnih posledic energetskih šokov.

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)