Evropska komisija je uvedla začasne izravnalne dajatve na uvoz akumulatorskih električnih vozil iz Kitajske. Komisija je na podlagi preiskave ugotovila, da ima vrednostna veriga tovrstnih vozil na Kitajskem koristi od nepoštenega subvencioniranja, ki povzroča grožnjo gospodarske škode proizvajalcem akumulatorskih električnih vozil v EU. Preiskava je proučila tudi verjetne posledice in vpliv teh ukrepov na uvoznike, uporabnike in potrošnike tovrstnih vozil v EU.

Posvetovanja EU s kitajsko vlado so se v zadnjih tednih okrepila, stiki pa se nadaljujejo tudi na tehnični ravni, da se doseže rešitev, skladna s Svetovno trgovinsko organizacijo, ki bi ustrezno obravnavala pomisleke EU. V primerjavi s stopnjami, ki so bile predhodno razkrite 12. junija letos, so bile začasne dajatve nekoliko znižane na podlagi pripomb o točnosti izračunov, ki so jih predložile zainteresirane strani. Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_24_3630

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji