Komisija je predlagala reformo zasnove trga z električno energijo v EU, da bi pospešila porast obnovljivih virov energije in postopno opuščanje plinazmanjšala odvisnost zneskov na računih odjemalcev od nestanovitnih cen fosilnih goriv, v prihodnje bolje zaščitila odjemalce pred povišanji cen in morebitnimi tržnimi manipulacijami ter da bi industrija EU postala čista in konkurenčnejša.

EU ima že več kot 20 let učinkovit, dobro povezan trg z električno energijo, s pomočjo katerega odjemalci izkoriščajo gospodarske ugodnosti enotnega trga energije ter ki zagotavlja zanesljivost oskrbe in spodbuja proces razogljičenja.

Zaradi energetske krize, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino, je še bolj nujno prilagoditi trg z električno energijo, tako da bo bolje podpiral zeleni prehod in odjemalcem energije, tako gospodinjstvom kot podjetjem, nudil širok dostop do električne energije iz obnovljivih virov in električne energije brez fosilnih goriv po dostopnih cenah.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_23_1591

(Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)