Evropska komisija je predlagala evropski akt o svobodi medijev, nov sklop pravil za zaščito pluralnosti in neodvisnosti medijev v EU. Predlagana uredba med drugim vključuje zaščitne ukrepe proti političnemu vmešavanju v uredniške odločitve in nadzoru. Osredotoča se na neodvisnost in stabilno financiranje javnih medijev ter preglednost lastništva medijev in dodeljevanja državnih oglaševalskih sredstev. Poleg tega določa ukrepe za razkritje nasprotij interesov, obravnava vprašanje koncentracije medijev ter kot čuvaja svobode medijev ustanavlja nov, neodvisen evropski odbor za medijske storitve, sestavljen iz nacionalnih organov za medije.

 Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_5504

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)