Evropska komisija je odobrila več kot 380 milijonov evrov sredstev za 168 novih evropskih projektov v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. Projekti LIFE lahko Uniji pomagajo, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, podprejo strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in akcijski načrt za krožno gospodarstvo, pa tudi prehod na čisto energijo po vsej celini.

Odobreni znesek je za 27 % večji kot lani, s čimer se bodo sprostile naložbe v skupni vrednosti več kot 562 milijonov evrov. Projekti iz skoraj vseh držav EU bodo deležni financiranja v okviru štirih podprogramov: narava in biotska raznovrstnostkrožno gospodarstvo in kakovost življenjaprilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic ter prehod na čisto energijo.

Med pionirskimi projekti je tudi slovenski projekt 3DIVERSE, ki podpira  inovativne naložbe v energetski prehod, ki jih vodi skupnost. Projekt bo uvedel celovit, večsektorski in večnivojski pristop k naložbam v trajnostno energetsko infrastrukturo z usklajenimi ukrepi na strani ponudbe in povpraševanja.

Za Slovenijo je zanimiv tudi italijanski projekt Life Urca Proemys, namenjen zaščiti želve močvirske sklednice v Italiji in Sloveniji.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_6983

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)