Evropska komisija je v okviru instrumenta za tehnično podporo izbrala 170 projektov za podporo državam članicam pri oblikovanju in izvajanju skupno 307 reform v letu 2024. Te reforme bodo okrepile konkurenčnost, odpornost in modernizacijo držav članic. Reforme se bodo med drugim osredotočile na uporabo umetne inteligence v podjetjih in javnih upravah, izvajanje industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora, ki je bistven za prehod na neto ničelno gospodarstvo, podpiranje enakosti spolov ter zagotavljanje storitev varstva duševnega zdravja za mlade in otroke. V obdobju štirih let so države članice v okviru instrumenta za tehnično podporo izvedle 780 projektov, ki so vključevali 1200 reform, ter tako uresničile nacionalne prednostne naloge in prednostne naloge EU na terenu.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_24_1614

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji