Evropska komisija je na svetovnem forumu za ukrepanje na področju čiste energije ponovno potrdila svojo podporo pospešitvi komercializacije novih tehnologij čiste energije.

Zavezala se je namreč, da bo do leta 2027 prispevala več kot 28 milijard evrov za spodbujanje inovacij in uvajanja čiste energije, zlasti v sektorjih, ki jih je težko zmanjšati, in sicer prek programa Obzorje Evropasklada za inovacije in InvestEU.

Države po svetu so si zastavile cilj, da za podporo komercializaciji tehnologij čiste energije skupaj zberejo 90 milijard dolarjev javnih naložb, kar bo mobiliziralo dodatne zasebne naložbe za obsežne predstavitvene projekte, ki naj bi se zaključili v tem desetletju. To bo pospešilo komercializacijo novih tehnologij, prekinilo našo odvisnost od fosilnih goriv ter prispevalo k vključujočemu in pravičnemu prehodu na čisto energijo.

Eden od primerov je projekt Hybrit, ki bo zagnal prvo tovarno jekla na svetu, ki bo namesto plavžnih peči na premog delovala na čisti vodik.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_5762

 (Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)