P046878 595271

Komisija je predlagala dve novi uredbi za natančnejši nadzor fluoriranih toplogrednih plinov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter podala predloge za posodobitev direktive o industrijskih emisijah, ki je ključna zakonodaja za preprečevanje in nadzor onesnaževanja.

Gre za pomemben korak k omejevanju dviga globalne temperature v skladu s Pariškim sporazumom. Predlog o fluoriranih plinih bo prispeval k zmanjšanju emisij za vsaj 55 % do leta 2030 ter pripomogel k cilju podnebne nevtralnosti Evrope do leta 2050. Oba predloga bi namreč lahko privedla do skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 490 Mt ekvivalenta CO2 do leta 2050.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji