Proizvodnja v Elanu je od začetka leta 2022 gnana na električno energijo, 100-% pridobljeno iz trajnostnih obnovljivih virov (OVE). S prehodom na čisto energijo so letno vrednost izpustov toplogrednih plinov v lastni produkciji znižali za 498 t CO2-eq, za kar bi bilo potrebnih 15.000 dreves, da bi jih lahko absorbirala. Približno 15 % energetskih potreb so že začeli od letos pridobivati z lastno sončno elektrarno, ta odstotek pa se bo v prihodnjih letih povečeval, so sporočili iz Elana.

99 % vhodnih surovin, iz katerih nastajajo smuči Elan, prihaja iz Evrope in jih izbirajo skladno z visokimi standardi. Kar 68 % vseh materialov je izdelanih v radiju 400 kilometrov od sedeža družbe, 18 % pa neposredno iz Slovenije. Ves les, pridobljen za izdelavo smuči, je preverjenega porekla, sledljiv in trajnostnega izvora.

Svoje poslovanje bodo v obdobju do leta 2030 osredinili na dvigu energijske učinkovitosti in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v lastnih procesih, znižanje hlapnih organskih spojin oziroma HOS, optimizacijo trajnosti nabavne verige, dvig deleža reciklatov v izdelkih in povečanje izkoristka uporabljenih materialov pri izdelavi izdelkov, povečanje deleža recikliranih odpadkov ter zagotavljanje varnejšega, zdravega, prijetnega okolja, prijaznega do delavca. Trajnost in vzdržnost poslovanja pri Elanu izvajajo skladno z metodološkim okvirjem, imenovanim Triple bottom line oziroma trojne poslovne bilance.

Vir: Elan