Slovenski BDP ne prebivalca je leta 2004 dosegal 65 odstotkov evropskega povprečja (podatek se nanaša na zdajšnjih 27 članic). Zdaj je dobrih deset odstotnih točk višji. Toda težava je v tem, da se je Slovenija 75 odstotkom evropskega povprečja (brez popravkov za kupno moč) približala že leta 2008. Zadnjih 15 let se dejansko rešuje posledic gospodarske krize, ki je izbruhnila leta 2009 in naša država nanjo dolgo ni našla učinkovitega odgovora. Slovenija je torej odločno zakorakala v povečavo, nato pa obstala.

Čeprav je slovenski BDP relativno bližje evropskemu povprečju in razvitim evropskim državam kot pred dvema desetletjema, pa se je absolutna razlika povečala. Leta 2004 je bil BDP na prebivalca Slovenije 7317 evrov pod evropskim povprečjem, zdaj zaostajamo za več kot 8500 evrov. Še večji absolutni razkorak se je naredil med najbolj razvitimi evropskimi državami. Ob vstopu v EU je bil slovenski BDP na prebivalca 15.892 evrov manjši od avstrijskega, lani je ta razlika znašla že 22.616 evrov. V relativnem pogledu smo se Avstriji približali, absolutna razlika pa narašča. To je še zlasti problematično, ker se stroški življenja postopno izenačujejo ali zbližujejo.

Med desetimi članicami, ki so v EU vstopile leta 2004, je le Ciper napredoval manj kot Slovenija.

Vir: 20 Slovenija EU, Delo