Evropska komisija je v na novo objavljenem poročilu opredelila, ali za posamezne države članice obstaja tveganje, da ne bodo izpolnile ciljev glede priprave komunalnih odpadkov in vse odpadne embalaže za ponovno uporabo in njihovega recikliranja do leta 2025 ter cilja glede odlaganja odpadkov na odlagališčih do leta 2035.

Devet držav članic je na dobri poti, da dosežejo cilje za leto 2025: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Nizozemska, Italija, Luksemburg in tudi Slovenija. Za preostalih 18 držav članic pa obstaja tveganje, da ne bo izpolnilo enega ali obeh ciljev za leto 2025.

Nekatere države članice tudi še naprej odlagajo večino svojih komunalnih odpadkov in verjetno ne bodo izpolnile cilja glede odlaganja odpadkov na odlagališčih do leta 2035. Komisija tem državam predstavlja priporočila, ki temeljijo na stalni finančni in tehnični podpor za izboljšanje uspešnosti pri ravnanju z odpadki.

Poročilo je dostopno na tej povezavi.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji