V okviru dolgoročnih zavez trajnostnega razvoja se je blagovna znamka Donat z uporabo plastenk, ki so v celoti narejene iz recikliranega materiala, uspešno vključila v sistem krožnega gospodarstva na slovenskem trgu in nadaljuje s skrbnim varovanjem naravnega vira mineralne vode Donat.

V skrbi za okolje se za polnjenje naravne mineralne vode od leta 2021 pri blagovni znamki Donat uporabljajo izključno plastenke iz 100 % recikliranega polietilen tereftalata (rPET), te so v skladu z opravljeno LCA analizo najmanj obremenjujoče za okolje. Hkrati Donat v sodelovanju s partnerskim podjetjem Alpla celotno količino embalaže za izdelavo plastenk odkupi na slovenskem trgu. S tem je Donat (v primerjavi z »virgin« PET materialom za izdelavo plastenk) ogljični odtis zmanjšal za 90 %.

V podjetju vsako leto izčrpajo le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta, z agrotehnični ukrepi za zaščito površja vira, z modernizacijo procesov za odvzem vode iz naravnega vira in med prenosom do polnilnice skrbijo, da bo Donat na voljo tudi za bodoče generacije.

Donat kot ekspert na področju zdrave prebave s tremi celostnimi vodenimi programi zdravja izobražuje potrošnike o pomenu zdrave prebave za celotno telo, skupaj s strokovno javnostjo pa ustvarja vsebine za ozaveščanje javnosti pri ustvarjanju novih, zdravih navad.

Ključne zaveze blagovne znamke Donat v prizadevanjih za boljši jutri si lahko preberete v prvem samostojnem trajnostnem poročilu blagovne znamke Donat.

Vir: Donat