Danes se začenja dvodnevni mednarodni simpozij Vodni dnevi 2023, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda. Nekaj tem iz programa simpozija:

  • Na poti k vključujoči politiki upravljanja voda (Neža Kodre, Direkcija Republike Slovenije za vode)
  • Priložnosti in usmeritve Slovenije pri mednarodnem sodelovanju na področju voda v luči Konference ZN o vodi (Aleš Bizjak, Ministrstvo za naravne vire in prostor)
  • Aktualni problemi upravljanja voda na lokalni ravni: Dejanska in potencialna vloga občin pri upravljanju voda (Alenka Čadež Kobol, Občina Ajdovščina)
  • Vloga nevladnih organizacij in prebivalcev pri upravljanju voda. »Vodni konflikti« in problemi participacije (Aljoša Petek, Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja)

Jutri bodo med drugim govorili o celostnem modeliranju in delovanju kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami za odpadne vode, o čiščenju odpadne vode na čistilni napravi Lendava, ali tujerodne vrste v vodnih in obvodnih okoljih povsod predstavljajo problem in o drugem.

Vir: Slovensko društvo za zaščito voda