Osrednja tema Svetovnega dne oceanov za leto 2023 je: Plimovanje se spreminja (v angleščini Tides are changing), ki nagovarja vse deležnike, da čimbolj aktivno pristopijo k varstvu in ohranjanju oceanov.

Zadnjih nekaj let se sicer krepi zavedanje, da ima netrajnostno ravnanje družbe z morskimi ekosistemi pomembne negativne posledice na morja. Posledice se kažejo v preobremenjenosti morij z odpadki, podvodnim hrupom, z onesnaževali, upadom gospodarsko pomembnih ribjih populacij in drugih morskih organizmov ter biotske pestrosti. Pomembno grožnjo kakovosti morij predstavljajo tudi podnebne spremembe, ki pomembno vplivajo na spremembe v dinamiki procesov morskih ekosistemov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec leta 2022 sprejelo Uredbo o načrtu upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2022-2027 in nadgradilo ukrepe za varstvo in trajnostno upravljanje morja iz preteklega obdobja (2016-2021). Vizija Načrta upravljana z morskim okoljem za obdobje 2022-2027 je, da se z ukrepi, ki so pripravljeni z upoštevanjem ekosistemskega pristopa, zagotovi čisto, zdravo, biotsko raznoliko morsko okolje, ki je produktivno in bo ob trajnostni rabi zagotavljalo ekosistemske storitve morja.

Vir: MVNP