Komisija je predlagala akt o industriji z neto ničelnimi emisijami, da bi povečala proizvodnjo čistih tehnologij v EU in zagotovila, da je Unija dobro opremljena za prehod na čisto energijo. Predlagana uredba bo ustvarila boljše pogoje za vzpostavitev projektov z neto ničelnimi emisijami v Evropi in privabljanje naložb, da bi se skupna strateška zmogljivost Unije za proizvodnjo neto ničelnih tehnologij do leta 2030 približala ali dosegla vsaj 40 % potreb Unije za uvajanje. To bo pospešilo napredek pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030 ter prehodu na podnebno nevtralnost, hkrati pa povečalo konkurenčnost industrije EU, ustvarilo kakovostna delovna mesta in podprlo prizadevanja EU za energetsko neodvisnost.

Predsednica Ursula von der Leyen je to pobudo napovedala kot del industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora. Akt o industriji z neto ničelnimi emisijami skupaj s predlogom evropskega akta o kritičnih surovinah in reformo zasnove trga električne energije določa jasen evropski okvir za zmanjšanje odvisnosti EU od z emisijami visoko koncentriranega uvoza. Da bi Komisija dodatno podprla uvajanje obnovljivega vodika v EU in uvoz od mednarodnih partnerjev, je predstavila tudi svoje zamisli o zasnovi in funkcijah evropske banke za vodik.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_23_1665

(Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji)