Okoljski monitoringi pri gradnji drugega tira

Okoljski monitoringi pri gradnji drugega tira

Vsak gradbeni projekt pomeni poseg v prostor. Tega se v družbi 2TDK dobro zavedamo, zato pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper izvajamo ukrepe, s katerimi želimo kar najbolj zmanjšati vplive gradnje na prostor in naravo. Izvajamo okoljske monitoringe, to so popisi stanja pred začetkom gradnje, spremljanje med gradnjo in stanje po koncu gradnje. Potekajo monitoringi habitatnih tipov in vodnih organizmov, netopirjev, ptic, rib in rakov. Pri monitoringu habitatnih tipov je bil septembra lani izveden popis začetnega stanja. Pri popisu in monitoringih netopirjev se bo spremljalo njihovo stanje predvsem z občasnimi ultrazvočnimi popisi ter se jih primerjalo z izhodiščnimi popisi iz leta 2009. Izgubo drevesnih zatočišč zaradi poseka gozda se bo skušalo nadomestiti z namestitvijo 45 netopirnic, uspešnost ukrepa pa se bo spremljalo vsako leto. Pri monitoringu ptic se bo izvedel popis ptic gnezdilk in velike uharice na območju trase, predvsem v dolini Glinščice in na območju Črnega Kala. Popisa v času pripravljalnih del in po koncu gradnje bosta trajala sedem dni, trije popisi med gradnjo pa po 21 dni. Februarja je bil izveden intenzivni popis ničelnega stanja dvoživk, na tej podlagi je bil določen obseg izvedbe in tudi že prvi monitoring dvoživk. Vrednost vseh opisanih monitoringov, ki jih izvajajo različni, na javnih razpisih izbrani izvajalci, je skupaj slabih 84 tisoč evrov brez ddv.
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
www.drugitir.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.