Proizvodi iz odpadne hmeljevine – sadilni lonček

Proizvodi iz odpadne hmeljevine – sadilni lonček

V sklopu evropskega projekta LIFE BioTHOP partnerji IHPS (SI), ZELFO TECHOLOGY (DE), TRIDAS (CZ), LANKHORST Euronet Group (PT), TECNOPACKAGING (ES), TECOS (SI) in RAS (SI) stremimo k celovitemu izkoristku odpadne hmeljevine, ki bo delno uporabljena v novih bioplastičnih proizvodih za embalažni ter kmetijsko predelovalni sektor. Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS v sklopu projekta pokriva razvoj biorazgradljivega in kompostabilnega sadilnega lončka za hitrorastoče poljedelske kulture. Konec lanskega leta smo ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev, podprtih s simulacijami brizganja plastike, zasnovali in izdelali prve prototipe lončka, katerih funkcionalnost bo v naslednjem koraku testirana na stroju za avtomatsko sajenje sadik. Po uspešno izvedenem testiranju bo sledila prilagoditev procesa brizganja novo razvitega kompozitnega materiala, osnovanega na biopolimeru polimlečne kisline (PLA) in naravnih vlaknih odpadne hmeljevine. V drugi polovici leta bomo svoje aktivnosti usmerili v konstrukcijo orodja, testiranje pilotnih serij ter zagon proizvodnje biorazgradljivih sadilnih lončkov. Projekt je sofinanciran iz programa LIFE – Okolje in učinkovita raba virov s strani Evropske Komisije (EASME), Ministrstva za okolje in prostor, šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja hmeljarjev Slovenije. Več informacij o projektu je na voljo na povezavi www.life-biothop.eu.

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.