Razvoj mikroomrežij v alpskem prostoru

Razvoj mikroomrežij v alpskem prostoru

Projektni partnerji na prvam sestanku v Grafingu, Nemčija
Projektni partnerji na prvam sestanku v Grafingu, Nemčija

V oktobru 2019 se je pričelo izvajanje projekta ALPGRIDS (Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps), ki prinaša nove izzive in priložnosti dvanajstim projektnim partnerjem. Za območje alpskega prostora je značilno veliko majhnih električnih omrežij, ki so pogosto slabo povezana z državnimi elektro omrežji. Posledično so ta območja ob naravnih nesrečah pogosto izpostavljena izpadom električne energije. V okviru projekta si želimo z učinkovito vzpostavitvijo mikroomrežij v Alpah povečati delež obnovljivih virov energije. ALPGRIDS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Alpine Space. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 držav (Francije, Avstrije, Nemčije, Italije in Slovenije). Vodilni partner je francoska agencija Auvergne Rhone Alpes Energy Environment (AURA-EE). Slovenska partnerja v projektu sta Energetska agencija za Podravje in Občina Selnica ob Dravi. Cilji projekta so: ustvariti spodbujevalno okolje kot predpogoj za razvoj mikroomrežij; obravnava regulativnih vprašanj (omrežni predpisi, varnost podatkov, pravice potrošnikov …) in obravnava organizacijsko-poslovnih izzivov (izvedljivost, organizacijska struktura). Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v januarju 2020 v mestu Grafing v Nemčiji, kjer smo partnerji razpravljali o poteku projekta, glavnih aktivnostih, časovnem načrtu in o načrtovanih projektnih rezultatih.

EnergaP - Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.