Varovanje čezmejnih gorskih območij

Varovanje čezmejnih gorskih območij

Logotip Nat2care
Logotip Nat2care

Biotehniški center Naklo sodeluje kot partner v projektu NAT2CARE (Interreg V-A Italija-Slovenija). Skupaj s še petimi partnerji smo se spoprijeli z izzivom preprečevanja fragmentacije habitatov in zmanjševanja biodiverzitete ter s tem povezanih ekosistemskih storitev na območju treh parkov - Triglavskega narodnega parka, Naravnega parka Julijsko predgorje (vodilni partner), Naravnega parka furlanski Dolomiti ter drugih čezmejnih območjih Nature 2000. Naše aktivnosti so namenjene krepitvi sodelovanja in upravljanja čezmejnih območij za izboljšanje stanja habitatov, ohranjanje biodiverzitete, doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter ozaveščanje javnosti. Na primeru izbranih čezmejnih gorskih območij Nature 2000 razvijamo inovativni pristop za prepoznavanje, vrednotenje in promocijo ekosistemskih storitev. Gorska območja nam namreč nudijo številne dobrine in storitve, ki vzdržujejo in podpirajo življenje in dejavnosti ljudi. Pa ne le lokalnih prebivalcev, tudi tistih, ki živijo v oddaljenih nižinah, saj so gorska in nižinska območja vzajemno povezana. Varovanje delovanja gorskih ekosistemov bi tako morala biti prednostna naloga trajnostnega razvoja gorskih območij, saj je to bistveno za varovanje blaginje ljudi ter razvoj družbe in gospodarstva v prihodnosti.
Zapisala: dr. Monika Kos

Biotehniški center Naklo
www.bc-naklo.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.