Odpadki v Sloveniji v 2018 in ravnanje z njimi

Odpadki v Sloveniji v 2018 in ravnanje z njimi

Vrste nastalih odpadkov, Slovenija 2018
Vrste nastalih odpadkov, Slovenija 2018

V Sloveniji je v 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega 59 % gradbenih. Komunalni odpadki so predstavljali 12 % vseh nastalih odpadkov. Prebivalec Slovenije je proizvedel povprečno 495 kg komunalnih odpadkov, 71 % nastalih komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Zavrgli smo približno 140.000 ton hrane (68 kg na prebivalca), od tega polovico v gospodinjstvih. V gospodinjstvih nastala odpadna hrana je predstavljala 11 % vseh v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov. 1.110.000 ton odpadkov se je v Slovenijo uvozilo, med njimi je bilo največ kovinskih odpadkov (56 %). 1.090.000 ton odpadkov se je izvozilo in tudi med temi odpadki je bilo največ kovinskih (44 %). 84 % (skoraj 8,0 milijona ton) celotne količine odpadkov, nastalih v Sloveniji in uvoženih v Slovenijo (9,5 milijona ton), je bilo obdelanih s končnimi postopki predelave, 11 % (1,1 milijona ton) je bilo izvoženih, 4 % (0,3 milijona ton) je bilo obdelanih s končnimi postopki odstranjevanja, preostali 1 % je bil usmerjen v druge načine ravnanja z odpadki (predvsem v začasno skladiščenje). V skladu z Eurostatovimi kazalniki je bila stopnja recikliranja vseh v Sloveniji v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) skoraj 88-odstotna, stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila skoraj 59-odstotna, stopnja odlaganja pa okoli 5-odstotna.
Zapisala: Tanja Vidic

Statistični urad RS
www.stat.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.