Alternativa sintetični vrvici za oporo hmelja

Alternativa sintetični vrvici za oporo hmelja

V juliju je zaživel evropski projekt LIFE BioTHOP, koordiniran s strani Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). Mednarodni konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz petih članic EU, med temi dva slovenska partnerja - Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS in Razvojna agencija Savinja. Slovenija je tretja največja proizvajalka hmelja v Evropi in peta na svetu. Kot opora pri rasti hmelja se še vedno uporablja polipropilenska vrvica. Pri obiranju hmelja so edini uporabljeni produkt storžki. Odstranjevanje prepletene sintetične vrvice s preostankom rastline je časovno zamudno in finančno neizvedljivo. Tako ostaja neizkoriščen potencial odpadne biomase (stebla in listi hmelja), ravnanje z njo pa predstavlja okoljski problem na lokalni in mednarodni ravni, saj je ni mogoče ustrezno kompostirati, reciklirati in odlagati, zato konča v sežigu odpadne biomase. Projekt bo z vpeljavo 100 % biorazgradljive, reciklabilne in kompostabilne vrvice na osnovi biopolimera polimlečne kisline (PLA) poskrbel za okolju prijaznejšo alternativo. Tako bo odpadna hmeljevina po obiranju pridobila naziv primarne surovine za izdelavo komposta in tržne surovine za izdelavo novih biorazgradljivih polimernih izdelkov v embalažnem, kmetijskem in hortikulturnem sektorju. Projekt je sofinanciran iz programa LIFE – Okolje in učinkovita raba virov s strani Ministrstva za okolje in RS, občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja hmeljarjev Slovenije. Več informacij o projektu bo na voljo od decembra naprej na www.life-biothop.eu.

BioTHOP LOGO

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.