Količine emisij CO2 v 2017 višje, količine emisij trdnih delcev PM 10 nižje

Količine emisij CO2 v 2017 višje, količine emisij trdnih delcev PM 10 nižje

Statističci urad RSIzračuni SURS (na podlagi metodologije sistema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) so pokazali, da je v Sloveniji v letu 2017 nastalo 15,6 milijona ton emisij ogljikovega dioksida (CO₂), kar je za 2,5 % več kot v 2016. Podatki za 10-letno obdobje (2008–2017) kažejo, da se je količina emisij CO₂ med letoma 2008 in 2014 postopoma zniževala (leta 2014 je količina emisij CO₂ znašala 14,4 milijona ton), nato pa se je spet začela povečevati. V letu 2017 je v proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastalo 78 %, v gospodinjstvih pa 22 % vseh emisij CO₂. V letu 2017 je nastalo 13.600 ton emisij trdnih delcev (PM₁₀), kar je za 2,5 % manj kot v 2016. Tudi količina emisij PM₁₀ se je v obdobju 2008–2014 zniževala (leta 2014 je nastalo 12.900 ton emisij PM₁₀), se nato v letih 2015 in 2016 znova zvišala, v 2017 pa ponovno upadla. V letu 2017 je 30 % emisij PM₁₀ nastalo v predelovalnih in storitvenih dejavnostih, 70 % pa v gospodinjstvih. Pripravil: Marko Pavlič, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad RS
www.stat.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.